Mötet med andra och kommunikationen som uppstår är livets krydda. Att få delge tankar och kunskap är min passion oavsett mottagarens ålder och befintlig kunskapsnivå. En extra utmaning för mig är att hålla workshops för en heterogen grupp där anpassningen av innehåll och metodologi ständigt måste skifta för att få med alla på tåget.

Behållningen för kören/gruppen av att få ta emot samma budskap vid samma tidpunkt är ovärderlig; körens gemensamma kunskapsbank får ett rejält lyft som avspeglas direkt i klang och uttryck! Det kan vara skönt för körledaren att vara en del av den klingande kören på ett annorlunda sätt, sjungandes i kören.

Innehållet för dagen skiftar beroende på körens behov vilket vi bestämmer i god tid.