LÄROPLAN SÅNG

Min idé om en progressiv utveckling. Vi går igenom ett antal genrer (från rock till klassiskt) där din röst får möjlighet att klinga på olika sätt. En fascinerande resa som beror på vilka kommandon du ger din röst.

”Antingen det är en sporadisk lektion för att fila på något tekniskt/musikaliskt eller om det är en lektion som utgör en del av ett flöde står elevens upplevelser alltid i centrum. Målet är förståelse för den egna kroppens möjligheter.”