Att sjunga i kör är en spännande upplevelse; gemensamt formar kören en klang. DU behövs, DU gör skillnad i den klangen! Tillsammans kan vi skapa allt från mystiska, suggestiva kluster till välklingande ackord. Mäktigt!

"Prestigelöshet, nyfikenhet och hängivenhet är tre ord som beskriver körerna. Oavsett om vi jobbar över åldersgränserna eller repertoargränserna är just detta kärnan i vårt musikaliska skapande och umgänge.

Nyfiket får varje korist utforska sin egen röst när tiden är inne. Alla tillgodogör sig den del av repetitionerna som omfattar sångteknik olika snabbt, vi har inte bråttom. Att korister byter stämma ibland kan vara ett uttryck för nyfikenhet som behöver stillas. Detta välkomnas!

Prestigelöshet skapar en inbjudande och orädd miljö att växa i. Att inte leva i tidigare körer eller verk motverkar hierarki. Det skapar en varm, inbjudande klang.

När vi sjunger nyfiket och prestigelöst uppstår en hängivenhet för vår sång, för varandra och för musiken. Denna hängivenhet ligger till grund för körernas klang och uttryck. "

”Jag har genom åren träffat på alldeles för många som tidigt blivit vingklippta sångmässigt av någon tanklös person som tagit mandatet att ge omdömen om folks röster och musikalitet. Allt för ofta gör dessa ord djupa sår i själen. Jag vill – och kan – visa på att dessa tanklösa människor inte hade rätt.”

KÖRER

CHORO ANGELORUM

Kör för yngre deltagare med ambitioner. Vi leker fram sångteknikens grunder och provar på olika genrer. Vi framträder ensamma eller med de andra körerna för att få uppleva gemenskap över generationsgränserna och för att få sjunga i ett större sammanhang. Stämsång introduceras tidigt liksom möjligheten att få sjunga solo för den som vill prova på.

NORRTELJE DAMKÖR

Det finns så mycket värme och klokskap hos många. I Norrtelje damkör finns det extra mycket av allt! Vi flyttar frimodigt fram våra egna gränser i den takt som passar oss själva. Tanken är att Norrtelje damkör ska passa alla, nybörjare och osäkra är särskilt välkomna.

ESTERS RÖSTER

Kören för dig som vill och kan jobba lite extra med utmaningar!